Hướng dẫn cách đăng bài mới

Chào các phượt thủ sau đây là bài hướng dẫn cách đăng bài phượt mới hoặc đăng bài về homestay trên monapixel. Trên monapixel có 2 dạng đăng là bài mới và bộ sưu tập. Bài mới là bài đơn lẻ, còn bộ sưu tập là tập hợp của các bài của bạn thành 1 bộ sưu […]